Statul de funcții

Pentru varianta audio vă rugăm să selectați textul pe care doriți să îl ascultați.

  STAT  DE  FUNCŢII   
  VALABIL PE ANUL 2018   
       
Nr.          crt.FuncţiaSpecialitateClasă /
Nivel studii
Grad / treaptă profesională Număr
Posturi 
Număr posturi vacante
0123456
A. POSTURI ASISTENŢĂ SOCIALĂ – FINANȚARE DIN VENITURI PROPRII  
FUNCŢII DE CONDUCERE     
1DIRECTOR  managementSII10
2CONTABIL ŞEFeconomiceSII10
    TOTAL Funcţii de conducere – asistenţă socială20
FUNCŢII DE EXECUŢIE      
3ASISTENT SOCIALasistență socialăSprincipal10
4PSIHOLOGpsihologieSpracticant10
5EXPERT achiziții publiceSI10
6CONSILIER JURIDICștiințe juridiceSII11
7INSPECTOR resurse umaneSIII10
8REFERENT DE SP.resurse umaneSII11
9ECONOMISTeconomiceSII10
10CONTABIL contabilitateMI10
11REFERENT resurse umaneMIA10
12FUNCŢIONARadministrativ M 10
13MAGAZINERmagazinerM 10
14SOFER șoferM10
15MUNCITOR CALIFICATbucătarGIII40
16MUNCITOR CALIFICATfochistGIII20
17MUNCITOR CALIFICATelectricianGIII10
18MUNCITOR CALIFICATlăcătușGIII10
    TOTAL Funcţii de execuţie – asistenţă socială202
       
FUNCŢII DE EXECUŢIE – PERSONAL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ   
20INFIRMIERĂ M.G 177
21ÎNGRIJITOARE G 1411
22SPĂLĂTOREASĂ G 10
    TOTAL Funcţii execuţie-personal de îngrijire şi asistenţă3218
    TOTAL Funcţii asistenţă socială5420
       
B. POSTURI MEDICO-SANITARE      
FUNCŢII DE CONDUCERE     
1MEDIC SEF pneumologieSII10
2ASISTENT MEDICAL ŞEF generalistPLII10
    TOTAL funcţii medico-sanitare de conducere20
FUNCŢII DE EXECUŢIE      
       
3MEDICpneumologieSprimar31
4FARMACIST farmacieSspecialist10
5ASISTENT  MEDICALfarmacieP.L. 11
6ASISTENT MEDICALradiologieP.L.principal10
7ASISTENT MEDICAL igienă și sănătate publicăP.L. 10
8ASISTENT MEDICALgeneralistP.L.principal80
9ASISTENT  MEDICALgeneralistP.L. 31
10ASISTENT MEDICAL generalistS 33
    TOTAL Funcţii medico-sanitare de execuţie216
    TOTAL Funcţii medico-sanitare236
       
 TOTAL GENERAL   7726
       
DIRECTOR,       
Laura Ioana BRATOSIN     
       
Skip to content