Servicii

IMG_0014

Unitatea de Asistenta Medico Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru acorda urmatoarele tipuri de servicii:

  • servicii sociale si de informare cu privire la diferite drepturi şi facilitarea accesului la prestaţiile sociale; sprijin privind deplasarea în scopul plăţii unor servicii şi obligaţii curente; ajutor pentru menaj şi cumpărături; igiena spaţiului de locuit, igiena eliminărilor; consiliere psihologică cu familia în vederea restabilirii legăturilor cu aceasta;
  • servicii medicale: radiologii, monitorizarea parametrilor fiziologici; administrarea medicamentelor; îngrijirea plăgilor simple;
  • servicii socio-medicale: igiena persoanei; alimentarea persoanelor imobilizate ; servicii de de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă; însoţirea persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori;