Registrul de evidenta a abuzurilor

Pentru varianta audio vă rugăm să selectați textul pe care doriți să îl ascultați.

FIȘĂ – SEMNALARE A SITUAȚIEI DE ABUZ, NEGLIJARE, EXPLOTARE

Toate datele dvs. sunt confidențiale. Persoanele (beneficiarii de servicii) care formulează sesizări se obligă să furnizeze informații reale privind identitatea și datele de contact și să utilizeze un limbaj decent.

Sesizările scrise neglijent, sau care conțin obscenități nu vor fi tolerate. Sesizările care nu țin de activitățile derulate de către Unitatea de Asistență Medico-Sicială de Pneumoftiziologie Sânpetru vor fi ignorate.

Conform art.2 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petitiilor cu modificările și completările ulterioare, prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin e-mail, pe care un cetățean o poate adresa la instituțiile publice.

Datele dvs. pentru a putea fi contactat

Prenume             ………………………………………………………….

Nume                    ………………………………………………………….

Telefon                ………………………………………………………….

Email                     ………………………………………………………….

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Detalii cu privire la aspectele reclamate

Persoana / persoanele care a / au săvârșit abuzul / neglijarea sau exploatarea față de Dvoastră

……………………………………………………………………………………………………………………………………… Data constatării săvârșirii abuzului / neglijarea sau exploatarea …………………………………………

Descriere abuzul / neglijarea sau exploatarea

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Descrierea prejudiciului cauzat

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data completării Fișei de semnalare ………………………………….

Întocmit,

Numele și Prenumele …………………………………………………………..

Semnătură ………………………………………………

Sunt de acord ca datele mele personale să fie folosite în scopul rezolvării reclamației expediată pe această cale.

Skip to content