„Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenta Consiliului Județean Brașov”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Proiectul este implementat de Consiliul Județean Brașov (CJBv) în parteneriat cu Direcția de Asistență socială și Protecția Copilului Brașov (DGASPC Brașov) și este finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1, Axa Prioritară – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Scopul proiectului este creșterea performanței administraţiei publice din judeţul Brașov în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office şi back-office.

 

Obiectivul general al proiectului

Creșterea performanței administrației publice din județul Brașov în domeniul serviciilor medicale și sociale, prin implementarea de măsuri de simplificare a procedurilor administrative cu caracter general de tip front-office şi back-office.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS 1. Optimizarea procedurilor administrative în domeniul serviciilor sociale și medicale în scopul reducerii birocraţiei.

-Se va crea o Platformă integrată (portal web, arhivă electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru în domeniul serviciilor medicale şi sociale, în scopul eficientizării procesării documentelor, evitării întreruperilor ce pot apărea în fluxurile informaţionale ale instituţiilor implicate şi în relaţia acestora cu CJBv, reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităţilor operative.

-Se vor dezvolta şi implementa măsuri de simplificare pentru cetăţeni, în corespondenţă cu Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetăţenilor din perspectiva front-office, dar şi back-office, care să asigure administrarea electronică a documentelor create, primite sau întocmite pentru uz intern, precum şi optimizarea procedurilor şi fluxurilor de lucru în domeniul serviciilor medicale şi sociale, prin transferul complet în mediu digital a datelor si informaţiilor care sunt utilizate, optimizarea fluxurilor de lucru şi introducerea semnăturii digitale.

OS 2.  Retrodigitalizarea arhivei fizice cu valoare operaţională prezentă de la nivelul DGASPC Braşov

– Se va retro-digitaliza un număr de cca. 1.500.000 pagini aflate în arhiva clasică şi cu valoare operaţională prezentă.

Rezultate așteptate

1.Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocraţiei pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate.

ØRezultat proiect 1: O soluție informatică (portal web, arhivare electronică, captură documente, fluxuri de lucru cu documente, registratură electronică şi management arhivă fizică de documente) care va furniza digital fluxurile de lucru de bază din cadrul instituţiei.

  1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetăţeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetăţeni implementate.

ØRezultat proiect 2: Arhiva DGASPC Braşov cu documente având valoare operaţională în prezent transferată în mediu digital prin retrodigitalizare.

Bugetul total al proiectului este de 2.964.024,96 lei, dintre care:

Ø1.807.535,46 lei ( 1.536.405,15 valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 234.979,60 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 36.150,71 lei cofinanțare CJBv);

și

Ø1.156.489,50 lei ( 983.016,08 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 150.343,63 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și 23.129,79 lei cofinanțare beneficiar DGASPC Brașov).

Intensitatea sprijinului este 98%.

Perioada de implementare: 22 mai 202022 noiembrie 2022.

Grupul țintă este format din 895 persoane, respectiv 15 angajaţi ai CJBv (Direcţia de Sănătate şi Asistenţă Medicală),  250 angajaţi ai DGASPC Braşov (161 angajaţi la sediul central/aparatul propriu şi 89 angajaţi la complexurile de servicii şi centrele din subordine) şi 630 angajaţi ai unităților sanitare aflate în subordinea CJ Bv (190 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov, 100 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Braşov, 80 Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie „Dr. I.A.Sbârcea” Braşov, 50 Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Braşov, 80 Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Braşov, 100 Spitalul Clinic de Psihiatrie şi Neurologie Braşov, 30 Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru).