Carta drepturilor beneficiarului

Pentru varianta audio vă rugăm să selectați textul pe care doriți să îl ascultați.

În conformitate cu Legea numărul 46 din 2003

privind drepturile pacientului

Beneficiarilor Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru le sunt garantate următoarele drepturi:

 

 1. dreptul de a fi consultați la toate deciziile care îi privesc;
 2. de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, intim, funcțional;
 3. de a-şi exprima liber opţiunile;
 4. de a gândi şi acţiona autonom;
 5. de a fi informați cu privire la starea lor de sănătate;
 6. de a consimţi asupra serviciilor de asistență medico-socială asigurate prin contract;
 7. de a beneficia în mod egal de serviciile oferite de unitate;
 8. de a beneficia de confidentialitate privind datele personale si informaţiile medico – sociale;
 9. de a nu fi abuzați, neglijați, abandonați, pedepsiți, hărțuiți sau exploataţi sexual;
 10. de a face reclamaţii si sugestii fără teama de represalii;
 11. de a nu fi exploatați economic – abuzuri privind banii, proprietațile, pretenții ce depășesc taxele convenite pentru serviciile oferite;
 12. de a fi tratați și de a avea acces la toate serviciile de asistență medico-sociale fără discriminare;
 13. de a beneficia de intimitate, de a-și manifesta liber orientările și interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
 14. de a-și dezvolta talentele și abilitățile;
 15. de a-și utiliza cum doresc lucrurile personale;
 16. de a-și gestiona cum doresc resursele materiale;
 17. de a fi anunțați în scris și de a putea fi audiați cu 10 de zile lucrătoare în avans dacă vor fi excluși de la accesul şi activitățile Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru – cazuri de transfer, ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii de asistență medico-socială;
 18. de a fi excluși/transferați din Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru numai :
 19. din rațiuni de ordin medical;
 20. la dorința beneficiarului;
 21. pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar, pentru ceilalți beneficiari sau pentru salariați;
 22. pentru comportamente ce prejudiciază rutinele zilnice ale activităților Unității;
 23. în cazuri de forță majoră – cataclisme naturale, apariția unui focar de infecție epidemică.
 24. de a practica cultul religios dorit;
 25. de a fi informați cu privire la toate activitățile ce se desfașoară în cadrul activitățile Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru;
 26. de a nu desfășura activități lucrative împotriva voinței;
 27. de a accesa toate spațiile și echipamentele comune;
 28. de a fi tratați individualizat;
 29. de a primi răspuns la toate solicitările, opiniile exprimate;
 30. dreptul la vizită;
 31. dreptul la corespondență
 32. dreptul la intimitate;
 33. de a primi cadouri sau donații;