Anunt achizitie directa

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ
LUCRĂRI DE AMENAJARE A CĂILOR DE ACCES ÎN INCINTA UNITĂȚII
SI A CURȚII INTERIOARE

În temeiul prevederilor art.7 (al.5) din legea 98/2016 privind achizițiile publice si art. 43 din HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, cu sediul in localitatea Sânpetru, județul Brașov, str. I.T.Meschendorfer, nr. 443A, telefon 0268/360664, fax 0268/360412, e-mail: , în calitate de autoritate contractantă, achiziționează – LUCRĂRI DE AMENAJARE A CĂILOR DE ACCES ÎN INCINTA UNITĂȚII ȘI A CURȚII INTERIOARE uamsbrasov@gmail.com

Modalitatea de atribuire: Achiziție directă

Citeste documentul integral AICI