ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

14/03/2022 Laura Bratosin 0

In conformitate cu prevederile HG 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale […]

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

01/03/2022 Laura Bratosin 0

In conformitate cu prevederile HG 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractual […]