Anunț achiziție directă

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru , cu sediul in localitate Sânpetru, Str. Meschendorfer, Nr.443A, Jud. Brasov, Telefon: 0268 360664, fax: 0268 360412, e- mail: uamsbrasov(a)gmail.com in calitate de autoritate contractanta, lanseaza prezenta solicitare de oferta in vederea incheierii unui contract de prestari servicii avand ca obiectiv supravegherea, prevenirea si limitarea infectiilor asociate asistentei medicale conform Ord. M.S. nr. 1101/2016

Sursa de finanțare: Bugetul local

Detalii anunț: CLICK AICI