ANUNȚ REZULTAT SELECȚIE PARTENER

Programul de finanțare: Programul ’’Provocări în sănătatea publică Ia nivel european, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021”.
Apelul de proiecte: nr. 1. “îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii.”
Titlul proiectului: „Șanse egale de recuperare și reintegrare”

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, cu sediul în Sânpetru str Meschendorfer nr 443A, județul Brașov, C1F 15681393, reprezentantă legal de Bratosin Laura Ioana, în calitate de director, a organizat concursul de selecție a partenerului/ partenerilor din mediul privat în vederea depunerii unei cereri de finațare pentru implementarea unui proiect în cadrul programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, apel de proiecte nr.l “îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”

în termenul limită prevăzut în anunțul de selecție au fost depuse următoarele candidaturi:
– ASOCIAȚIA PENTRU CAPACITARE ȘI INTEGRARE ARC SOCIAL
în urma desfășurării procesului de evaluare și selecție, au fost parcurse următoarele etape:
– Verificarea administrativă
– Verificarea eligibilității
– Evaluarea și selecția conform grilei de punctare

în urma evaluării conform grilei de evaluare și selecție, candidatul ASOCIAȚIA PENTRU CAPACITARE ȘI INTEGRARE ARC SOCIAL a întrunit un punctaj de 84 puncte și a fost declarat ADMIS
Având în vedere faptul că nu au fost înregistrate contestații, candidatul ASOCIAȚIA PENTRU CAPACITARE ȘI INTEGRARE ARC SOCIAL, a fost declarat ACCEPTAT ^ QTATU. poziția de partener, în vederea elaborării și depunerii unui proiect în cadrul programului “Provocări în sănătatea publică la nivel european, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021”, apel de proiecte nr.l “îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii”

descarca documentul complet de AICI