BIBLIOGRAFIE REFERENT SPECIALITATE

HOTARÂRE Nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

INSTRUCTIUNI Nr. 1/507 din 28 iulie 2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 412/2003

Hotărârii de Guvern nr.459/2010 pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate în unităţile de asistență medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară cu modificările și completările ulterioare

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare “Sănătate şi asistenţă socială”

LEGEA Nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare, Titlul VII, Spitalele;

Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice cu modificările și completările ulterioare

Regulamentul de Organizare și Funcționare al UAMSP Sânpetru