BIBLIOGRAFIE MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

TEMATICA:

1.  Hotararea nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

2. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în

funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

– CAP. I, II, III din anexa nr.1;

3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.

– CAP. IV – Obligatiile lucratorilor;

4. ORDIN nr. 976 din 16 decembrie 1998 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

– De la art.1 ;a art. 5;

– Anexa NORME DE IGIENĂ privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor – cap.I, II, III, IV.

5. Gastrotehnia, Manual de dietetica.

– Organizarea si functionarea cantinei;

– Gastrotehnia;

BIBLIOGRAFIA:

1.  Hotararea nr. 924/11.08.2005 privnd aprobarea regulilor generale pentru igiena produselor alimentare.

2. ORDIN nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în

funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare.

3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca.