REDUCEREA COSTURILOR ENERGETICE LA DOUĂ UNITĂȚI MEDICALE DIN JUDEȚUL BRAȘOV PRIN PROIECTE EUROPENE DE REABILITARE TERMICĂ

Finanțarea gestionării eficiente a energiei în clădirile publice din Regiunea Centru, prin POR 2014-2020

Încă două proiecte de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, destinate îmbunătățirii gestionării energiei și reducerii consumurilor din Regiunea Centru, au fost semnate azi, 20.03.2018, la sediul Consiliului Județean Brașov, având ca beneficiar direct această instituție reprezentativă pentru județul Brașov, iar ca beneficiari indirecți, pacienții și medicii de la Spitalul de Ginecologie din Braşov și de la Unitatea de Pneumoftiziologie Sânpetru. Azi, președintele Consiliului județean brașovean, Adrian Veștea și directorul general ADR Centru, Simion Crețu, au semnat contractele de finanțare pentru proiectele Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătura) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Braşov” și Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență medico-socială de Pneumoftiziologie Sânpetru”, proiecte a căror valoare totală cumulată este de peste 35 milioane lei. Cele două cereri de finanțare sunt finanțate prin Prioritatea de Investiții 3.1.B ce vizează sprijinirea eficienței energetice în clădirile publice și peste 24,5 milioane lei din suma totală reprezintă fonduri nerambursabile alocate prin Programul REGIO 2014-2020.

”Județul Brașov trebuie să se dezvolte cu aceste resurse financiare nerambursabile, din fonduri europene. Am semnat contracte de finanțare pentru reabilitarea drumurilor județene, suntem implicați în reabilitarea termică, în vederea eficientizării consumurilor și pentru reducerea costurilor prin aceste proiecte destinate modernizării clădirilor publice și pregătim proiecte pentru dezvoltare locală, în beneficiul cetățenilor județului. Poate că în perioada precedentă nu s-au realizat foarte multe proiecte în județul nostru, dar în acest moment avem semnate contracte în valoare totală de peste 65 milioane euro, din care aproape 61 milioane euro sunt sume nerambursabile. La Spitalul de Obstetrică și Ginecologie, investițiile au demarat în perioada 2007-2014, cu un proiect mai mic, de modernizare și echipare a ambulatoriului, a cărui valoare a fost puțin peste 2 milioane lei. Acum, numai în Unitatea de Pneumoftiziologie de la Sânpentru investim de patru ori mai mult, în timp ce, pentru ceea ce ne propunem la Spitalul ”Dr. Sbârcea” avem nevoie de peste 26,5 milioane lei, de zece ori mai mult ca în urmă cu șapte ani!

În cadrul Unității Medico-Sociale de Pneumoftiziologie de la Sânpetru sunt internați în prezent 90 de pacienți, majoritatea cazuri sociale, diagnosticați cu boli pulmonare și pneumologice. Lucrările de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unității de la Sânpetru, vor determina scăderea cheltuielilor legate de încălzire, concomitent cu creșterea confortului termic în instituție, ceea ce înseamnă implicit alinierea la standardele europene în asigurarea calității serviciilor de tip medico-social.

Deși în județ și în municipiu mai există clinici private, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie ”Dr. I.A. Sbârcea” Brașov oferă servicii de specialitate pentru mai mult de 80% din totalul populației județului care are nevoie de această specializare. Conform datelor furnizate de spital, în 2016, numărul anual de pacienți unici care au beneficiat de serviciile Maternității brașovene a ajuns la aproape 9.000. Spitalul clinic ”Dr. Sbârcea” este în proprietatea Județului Brașov, dar, în lipsa fondurilor proprii, administrația locală a apelat la finanțare prin Programul Operațional Regional și în perioada 2007-2013. Proiectul actual vine în completarea proiectului prin care Ambulatoriul de specialitate din cadrul Maternității a fost dotat și modernizat în 2014”, a declarat, în momentul semnării celor două contracte de finanțare, domnul Adrian Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov.

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătura) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică – Ginecologie ”Dr. I. A. Sbârcea” Braşov” prevede realizarea lucrărilor de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii, de reabilitare termică a sistemului de încălzire, dar și a lucrărilor ce vizează instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și termice pentru consum propriu, cu panouri fotovoltaice si pompe de căldură. În plus, în acest proiect se vor repara sau înlocui sistemele de climatizare, de condiționare a aerului, se vor moderniza instalațiile de iluminat și se vor derula lucrări de management energetic integrat pentru clădiri. Durata de derulare a investițiilor se va întinde până la finalul lunii ianuarie 2020, fiind necesare fonduri nerambursabile de circa 17,85 milioane lei (aproximativ 4 milioane euro).

Cererea de finanțare pentru proiectul ”Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență medico-socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” prevede un termen până la sfârșitul lunii septembrie 2020, pentru realizarea lucrărilor de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizare și eficientizare energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unității de la Sânpetru. Toate lucrările vor avea la bază recomandările și soluțiile tehnice stabilite prin expertiza tehnică de rezistență și auditul energetic, fiind realizate în etape, astfel încât activitatea pacienților și a personalului să fie afectată cât mai puțin. Pentru aceste investiții sunt necesare fonduri nerambursabile de circa 6,2 milioane lei (peste 1,37 milioane euro).

   ”Apelul de finanțare a proiectelor de îmbunătățire a eficienței energetice din Regiunea Centru a fost deschis în urmă cu un an și au fost depuse de către autoritățile publice locale, un număr de 87 proiecte spre finanțare, a căror valoare totală este de aproape 660 milioane lei. Spre comparație, alocarea financiară regională este de doar 186,6 milioane lei și, chiar în condițiile în care au fost respinse 23 de cereri de finanțare, cele rămase în selecție solicită aproape dublul sumei disponibile. Practic, datele pe care le centralizăm la nivel regional privind finanțarea pentru toate tipurile de clădiri publice deținute și ocupate de instituțiile locale, fie că sunt spitale sau policlinici, școli, clădiri administrative etc., indică faptul că există un interes major pentru îmbunătățirea eficienței energetice în aceste construcții. Proiectele de azi vor duce la îmbunătățirea eficienței energetice și la scăderea facturilor de energie pentru cele două unități medicale, în condițiile în care va crește sigur confortul pacienților și al personalului din aceste instituții. La nivelul întregii regiuni, pe acest apel de proiecte, mai avem încă 11 cereri de finanțare în faza precontractuală. Județul Brașov investește la modul serios în creșterea calității vieții, în infrastructură și în serviciile publice și avem convingerea că în municipiul reședință de județ și în întreaga zonă vor mai fi implementate și proiecte destinate cetățenilor județului”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

 

FIŞĂ DE PREZENTARE – PROIECT UAT JUDEȚUL BRAȘOV

Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții 3.1: – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

 Operațiunea: B-CLĂDIRI PUBLICE

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 115281

Titlul: Reparații capitale, modernizare și eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Solicitant: Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brașov și Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Brasov; Comuna Sânpetru, Str. I.T. Meschendorfer, nr.443A, Sat Sânpetru.

Durata de implementare: 55 luni, respectiv între 01.03.2016  și 30.09.2020, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea și eficientizarea energetică a Unității de asistență medico-socială de pneumoftiziologie Sânpetru.

Obiectivul investitiei îl reprezintă lucrările de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizarea și eficientizarea energetică a corpului de clădire C1 din cadrul incintei Unității de Asistență Medico-socială de Pneumoftiziologie Sânpetru.

Obiectivele specifice al proiectului:

 1. Lucrări de eficientizare energetică, incluzând totalitatea lucrărilor necesare reabilitării termice a anvelopantei, parte opacă și vitrată, inclusiv lucrările de reparație la nivelul fațadei, soclurilor și a trotuarelor. Vor fi incluse și lucrările de modernizare și reabilitare la nivelul instalațiilor de încălzire, climatizare și iluminat.
 2. Lucrări de reparații la elementele structurale incluzând totalitatea lucrărilor necesare reparării elementelor structurale ce prezinta degradari locale, inclusiv refacerea finisajelor in zonele afectate.
 3. Lucrări de reparații la învelitoare și terase exterioare, incluzând totalitatea lucrărilor necesare înlocuirii învelitorii și a sistemului de preluare a apelor pluviale, inclusiv reparațiile și intervențiile locale la structura acoperișului. Sunt incluse și lucrările de refacere a teraselor exterioare și a acceselor.
 4. Lucrări necesare cerințelor de securitate la incendiu, incluzând totalitatea lucrărilor necesare aducerii clădirii în standardele de funcționare din punct de vedere al siguranței la incendiu, conform normativelor în vigoare.
  1. Lucrări de recompartimentare, incluzând totalitatea lucrărilor necesare recompartimentării unor spații interioare, pentru eficientizarea circuitelor de funcționare, inclusiv lucrări de refacere a finisajelor și instalațiilor în camerele rezultate.

   Indicatori de realizare:

  • Scăderea consumului anual de energie primară a clădirilor publice – valoare țintă: 520,277.80 Kwh/an.
  • Reducerea gazelor cu efect de seră – scăderea anuală estimată 93.58 echivalent tone de CO2.

  Beneficiarii direcți ai proiectului

  Beneficiarul direct al proiectului REPARAȚII CAPITALE, MODERNIZARE ȘI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A UNITĂȚII DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SÂNPETRU este Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru, partener în cadrul proiectului.

  În urma implementării proiectului se reduc cheltuielile de întreținere a clădirii și se îmbunătățesc condițiile de viață ale pacienților.

  Județul Brașov va beneficia, în urma implementării acestui proiect, de obținerea, pe termen lung, de economii în bugetul propriu.

  Beneficiarii indirecți ai proiectului

  Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt pacienții unității, care vor avea condiții decente de-a lungul perioadei de spitalizare.

  Bugetul proiectului:

  Valoare totală a proiectului (RON) Valoare eligibilă (RON)
  Total eligibil din care:
  FEDR Buget național Contribuție beneficiar
  8.584.757,90 6.346.926,02 5.394.887,12 825.100,38 2.364.770,4

  din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE  – AM POR: 6.219.987,50 lei  (98,00 % din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.376.956,41 euro, calculat la 1 euro = 4,5172 lei (cursul de schimb prevăzut în Ghidul solicitantului).

   

  COMUNICAT DE PRESĂ

  Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian-Ioan Veștea, și directorul general al Agenției de Dezvoltare Regională Centru, Simion Crețu, au semnat astăzi contractele de finanțare pentru două proiecte câștigate de Județul Brașov în cadrul Programului Operațional Regional (POR), Axa prioritară 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice”.

  Proiectul denumit „Reparații capitale, modernizare, eficientizare energetică a Unității de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru” are ca obiectiv general lucrările de reparații și consolidare, de recompartimentare, modernizare și eficientizare energetică a clădirii C1 din cadrul instituției menționate. Această clădire este una de tip pavilionar, fiind alcătuită din cinci corpuri alipite, cu înălțimi și funcțiuni diferite: un corp de cămin – cu saloane pacienți, radiologie, cabinete medicale, sală de tratament, sală de club, grupuri sanitare comune cu dușuri, vestiare, holuri; un corp de legătură – care unește blocul alimentar și pavilionul administrativ cu corpul de cămin și prin intermediul căruia se realizează accesul principal în clădire și către morgă; blocul alimentar – cuprinzând spații pentru călcătorie, spălătorie, uscătorie, sală de mese, bucătărie și spații anexe; pavilionul administrativ – cu centrală termică, farmacie, grup sanitar, vestiar de depozitare, camere tehnice, garderobă, birouri, cabinete, hol; sala festivă – în prezent dezafectată.

  Proiectul prevede lucrări de reabilitare termică, inclusiv reparații la nivelul fațadei, al soclurilor și trotuarelor, modernizarea și reabilitarea instalațiilor de încălzire, climatizare și iluminat, dar și reparații la elementele structurale, la acoperiș, terase exterioare și căi de acces. Alte tipuri de lucrări preconizate sunt de recompartimentare a unor spații interioare și cele prin care întreaga clădire va fi adusă la standardele de funcționare din punctul de vedere al siguranței la incendiu.

  Valoarea totală a proiectului este de 8.584.757,90 lei, din care cheltuielile totale eligibile sunt de 6.346.926,02 lei, iar 2.237.831,88 lei înseamnă cheltuieli totale neeligibile. Din totalul eligibil, 6.219.987,50 lei reprezintă cheltuieli nerambursabile, iar diferența de 126.938,52 lei reprezintă contribuția proprie a Județului Brașov.

  Cel de-al doilea proiect, „Modernizare, dotare și eficientizare energetică a corpului S+P+7+M și corp extindere (de legătură) existent între corpul nou și corpul vechi ale Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Dr. A. I. Sbârcea Brașov”, își propune creșterea eficienței energetice a corpului „nou” al Maternității și a celui care face legătura cu clădirea „veche” – cea recent modernizată printr-un program derulat de Ministerul Sănătății.

  În acest sens, proiectul prevede realizarea tuturor lucrărilor care asigură reabilitarea termică: izolarea termică a fațadei, termo-hidroizolarea terasei, înlocuirea instalației de încălzire și reabilitarea sistemului de furnizare a apei calde de consum, montarea de panouri solare pe acoperiș și pompe de căldură, modernizarea sistemelor de climatizare și de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior, modernizarea instalațiilor de iluminat din ambele clădiri, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. Nu în ultimul rând, vor fi realizate reparații la elementele fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și la acoperișul tip terasă, recompartimentări interioare, reparații la trotuare, precum și toate tipurile de lucrări necesare obținerii avizului ISU. De asemenea, se vor construi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități.

  Cheltuielile totale ale proiectului sunt de 26.552.919,96 lei, din care cheltuielile totale eligibile ajung la 18.219.927,27 lei, iar cheltuielile neeligibile sunt în valoare de 8.332.992,69 lei. Din totalul sumelor eligibile, 17.855.528,72 reprezintă cheltuieli totale nerambursabile, iar 364.398,55 lei este valoarea contribuției proprii a Județului Brașov.

  „Semnarea celor două contracte de finanțare înseamnă pentru noi o realizare remarcabilă, având în vedere că este vorba, în esență, despre proiecte de modernizare a infrastructurii de asistență socială și medicală din județul Brașov și totodată de creare a unor condiții optime atât pentru pacienți, cât și pentru personalul angajat în cele două instituții. Suntem bucuroși că strădaniile noastre din ultimul an sunt încununate de succes prin semnarea acestor contracte care vor aduce în județul Brașov peste 24 de milioane de lei, fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană. Dacă adaugăm contractele de modernizare a drumurilor județene prin POR 2014-2020 pe care le-am semnat anterior, obținem oglinda muncii de echipă a salariaților din cadrul Consiliului Județean, sub coordonarea administratorului public Daniel Gligoraș”, spune președintele CJ Brașov Adrian-Ioan Veștea.

  20.03.2018