Rezultatele examenului organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist PL

Examenul: Ocuparea postului vacant de ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

Data sustinerii: 5 decembrie 2017, ora 11.00

La examen s-au prezentat urmatorii candidati :

1.Craciun Camelia Livia

2.Neagu Tunde

3.Vaida Andreea

În urma analizării cererilor depuse de persoanele mai sus mentionate si examinate, comisia a hotărât că dnele : Craciun Camelia- Livia, Neagu Tunde si Vaida Andreea îndeplinesc criteriile de studii şi vechime minimă în muncă prevăzute in Hotararea nr.497 din 26/05/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului si a examenului pentru ocuparea posturilor vacante si temporar vacante , precum si stabilirea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului din sistemul sanitar.

În urma desfăşurării probelor de examen, persoanele examinate au obţinut urmatoarele note conform punctajelor acordate de fiecare mebru al comisiei, astfel:

1.Craciun Camelia Livia media finala 8,67

2.Neagu Tunde media finala 8,06

3.Vaida Andreea media finala 9,02

Comisia de examinare constată că dna Vaida Andreea a PROMOVAT examenul pentru functia de asistent medical generalist PL.

Rezultatele examenului au fost aduse la cunoştinţa persoanelor examinate în data de 05.12.2017 , la ora 14.00.

Rezultatul examenului poate fi contestat până la data de 06.12.2017 ora 14.00. Eventuala contestaţie se va depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor..

Proces verbal cu rezultatele examenului