PROCES-VERBAL Privind selectia dosarelor la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist PL

Examenul: Ocuparea postului vacant de ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 05 decembrie 2017, ora 11.00- proba scrisă;

  • 06 decembrei 2017, ora 11.00- proba interviu;

Încheiat azi 28.11.2017, la sediul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru de către comisia de examen numită prin dispoziţia directorului nr.102 din 02.11.2017 , în următoarea componenţă:

Preşedinte: Dr.Cardos Laura

Membri:

  1. Dr.Mogos Antonia Georgia

  2. Marinache Mihaela Janette

Secretar:

Onu Liliana

Nr.crt

Numele si prenumele candidatului

Rezultatul selectiei dosarelor

Motivul respingerii dosarului

1.

CRACIUN CAMELIA

ADMIS

2

NEAGU TUNDE

ADMIS

3

VAIDA ANDREEA

ADMIS

Rezultatul privind selectia dosarelor poate fi contestat până la data de 29.11.2017 ora 15,00. Eventuala contestaţie se va depune la secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor..

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar care se va păstra la dosarul profesional al persoanei examinate.

Comisia de examem:

Preşedinte: Dr.Cardos Laura
Membri:
1. Dr.Mogos Antonia Georgia
2. Marinache Mihaela Janette

Întocmit.
Secretarul comisiei, Onu Liliana