Prezentare generala

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru a fost infiintata in baza HG 412/2003 prin Horararea Consiliului Judetean Brasov nr. 268/03.07.2003.

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru este o institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Brasov, care acorda servicii medicale si de ingrijire precum si servicii sociale persoanelor cu afectiuni pulmonare. Serviciile sociale sunt integrate cu alte tipuri de servicii de sanatate, tinand cont de varsta, diagnosticul medical si social, potentialul restant al beneficiarilor. Aceste servicii sunt administrate si gestionate in baza unei planificari riguroase si cu respectarea legislatiei in vigoare. Locatia in care este amplasata unitatea este una deosebita, fiind la poalele dealului Lempes situate in extravilanul comunei Sanpetru, intr-un cadru natural generos.

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru acorda urmatoarele tipuri de servicii: servicii sociale – informare cu privire la diferite drepturi şi facilitarea accesului la prestaţiile sociale, sprijin privind deplasarea în scopul plăţii unor servicii şi obligaţii curente, ajutor pentru menaj şi cumpărături, igiena spaţiului de locuit, igiena eliminărilor, consiliere psihologică cu familia în vederea restabilirii legăturilor cu aceasta; servicii medicale –  radiologii/bronhoscopii, monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, îngrijirea plăgilor simple; servicii socio-medicale – igiena persoanei, alimentarea persoanelor imobilizate, servicii de de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă, însoţirea persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori.

UAMSP are in componenta un singur corp de cladire cu suprafata de 2000 mp, 7 saloane, cu un numar total de 70 de paturi, 3 cabinete, un club de activitati recreative si o sala festiva. Unitatea are bucatarie si sala de mese proprie.

Dupa schimbarea managementului in anul 2009, unul din obiective a fost imbunatatirea modului de trai al beneficiarilor, iar activitatile culturale au un rol important in acest demers.