INFORMARE

Vă aducem la cunoștință că Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru a fost desființată în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 583 din 13 iulie 2023.

 

 

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru este o institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Consiliului Judetean Brasov, care acorda servicii medicale si de ingrijire precum si servicii sociale persoanelor cu afectiuni pulmonare.


Aceste servicii sunt administrate si gestionate in baza unei planificari riguroase si cu respectarea legislatiei in vigoare. Locatia in care este amplasata unitatea este una deosebita, fiind la poalele dealului Lempes situate in extravilanul comunei Sanpetru, intr-un cadru natural generos.


UAMSP

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pneumoftiziologie Sanpetru acorda urmatoarele tipuri de servicii:

- servicii sociale
informare cu privire la diferite drepturi şi facilitarea accesului la prestaţiile sociale, sprijin privind deplasarea în scopul plăţii unor servicii şi obligaţii curente, ajutor pentru menaj şi cumpărături, igiena spaţiului de locuit, igiena eliminărilor, consiliere psihologică cu familia în vederea restabilirii legăturilor cu aceasta;

- servicii medicale
radiologii/bronhoscopii, monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, îngrijirea plăgilor simple;

- servicii socio-medicale
igiena persoanei, alimentarea persoanelor imobilizate, servicii de de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă, însoţirea persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori.

Daca doriti sa faceti o sesizare online va rugam sa completati formularul de AICI

Daca doriti sa ne trimiteti un feedback va rugam sa completati formularul de AICI


UAMSP

Reparații capitale și eficientizare energetică

Axa prioritară 3 Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investitii 3.1. Sprijinirea eficienței energetice a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice
Operațiunea B - Clădiri publice
Apel de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari
citeste continuarea AICI

Digitalizarea serviciilor sociale și medicale aflate în competenta Consiliului Județean Brașov

COVID 19

În contextul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2 ,  cei care doresc să facă donații și sponsorizări o pot face folosind  urmatoarele date:

BENEFICIAR :  UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ DE PNEUMOFTIZIOLOGIE
Adresa str Meschendorfer nr 443A localitatea Sânpetru județul Brașov
Tel  0268360664
C.I.F.  15681393
CONT BENEFICIAR:  RO93TREZ13121G370100XXXX
Deschis la TREZORERIA MUNICIPIULUI BRAȘOV
Vă multumim!

Mulțumim celor care au făcut donații

  • FABRICA DE LAPTE BRAȘOV SA
  • DENIUMA COMMIMPEX SRL  
  • ASOCIAȚIA PENTRU CAPACITATE ȘI INTEGRARE ARC SOCIAL
  • TOTAL IMPACT SRL
  • VISUAL FAN SRL
  • KRONSTADT PAPIER TECHNIK SA
  • CIOCOLATERIA ARDELEANU SRL - Restaurant Casa Brașoveană
Skip to content